ஐந்து நொடியில் விண்டோஸ் xp இல் இருந்து விஸ்டாவுக்கு மாற

The Vista Transformation Pack is for Windows download hereusers who want to replicate the look and feel of Windows Vista on their Windows XP or Windows 2003 systems. After using this desktop enhancement to modify your Windows interface to look like Windows VistaVersion 8.0.1 includes the ability to save transforming information for later uses and unattended transformation and to detect the targeted machine and give suggested setup configuration;

DOWNLOAD

பதிவுகளை இலவசமாகப் பெற உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை இங்கு பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள்.

இனி புதிய பதிவுகள் உங்கள் மின்னஞ்சலுக்கு தானாக வந்து சேரும்.

0 comments:

Post a Comment